Vilkår for bruk

Medlemsskap

Tjenesten gir tilgang til vår liste med eiendeler som bruker kan referere til eller eksportere ut ved behov. Listen er ment som et verktøy i en eventuell forsikringssak hvor man må dokumentere sine eiendeler i detalj.

Tilgang til tjenesten

Vi garanterer en oppetid på 99,9% utenom våre planlagte vedlikeholdsvinduer. Disse vedlikeholdene blir fortrinnsvis gjort på natten hvis det ikke er noe som hindrer dette.

Betaling

Betaling skjer via vår betalingsleverandør Stripe. Vi har to tilgjengelige betalingsplaner; månedlig og årlig. All håndtering av betalinger vil bli utført av Stripe og vi lagrer kun de fire siste tallene på kortnummeret ditt.

Oppsigelse fra bruker

Du kan når som helst si opp ditt medlemsskap med oss og du vil ha tilgang til dine data ut gjeldende periode. Vi har ingen oppsigelsestid utover betalt periode. Data fra bruker vil bli tatt vare på i 3 måneder, deretter vil det bli slettet fra vår database.

Oppsigelse fra Homebox

Hvis betaling ikke blir trukket på planlagt dag vil vi gi beskjed til bruker via e-post. Deretter vil vi forsøke igjen hver dag i 3 dager. Om betaling fortsatt ikke er utført vil tilgang til tjenesten bli suspendert. All data vil fortsatt være tilgjengelig om medlemsskapet blir gjenopptatt innen de neste 3 månedene.

Force Majure

Ved avbrudd på tjenesten ved ting som er utenfor kontrollen til Homebox kan vi ikke bli holdt økonomisk ansvarlig for tap i tilgang til tjenesten eller registrert data.