Homebox

Vi er et selskap som ønsker å gi deg et enkelt og pålitelig system for å dokumentere hva du eier. Når du trenger å dokumentere noe vil du alltid ha det raskt tilgjengelig via vårt system.

Enten det er noe så enkelt som garantibeviset eller en forsikringssak hvor alle dine eiendeler er borte, skal du alltid føle deg trygg at vi hjelper deg.
Vi hjelper deg både på det tekniske planet og kan gi deg gode råd og tips i prosessen.

Stein-Magne Pedersen

CTO

Har det overordnede ansvaret for produktutvikling og markedsføring.